Giáo án điện tử (22/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (22/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (18/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN (18/08/2011)
Sau bài học hs có thể : – Thực hành nghe nhịp đập của tim và đếm mạch nhịp đập . – Chỉ đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ . Giáo dục Hs ý thức bảo vệ sức khoẻ 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
PHÒNG BỆNH TIM MẠCH (18/08/2011)
Sau bài học hs có thể : -Kể tên một số bệnh tim mạch thường gặp . -Nêu được sự nguy hiểm và nguyên nhân gây bệnh thấp tim ở trẻ em . Có ý thức phòng bệnh thấp tim 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU (18/08/2011)
a.Kiến thức: – Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu. – Kể được tên một số bênh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu. – Nu cnh phịng trnh cc bệnh nĩi trn. – Nêu được tác hại của việc không giữ vệ sinh cơ quan bìa tiết nước tiểu. b.Kĩ năng: Nói và lập luận khi trình by. c.Thái độ: Hs ý thức giữ gìn sức khoẻ . Thường xuyên tắm rửa, uống đủ nước và không nhịn tiểu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án TN-XH Lớp 3 Tuần 18 Có Hình Minh Họa (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
VỆ SINH THẦN KINH (18/08/2011)
a. Kiến thức: – Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan thần kinh. – Biết tránh những việc làm có hại đối với cơ quan thần kinh. b. Kĩ năng: Biết vệ sinh thần kinh. C. Thái độ: Giáo dục Hs ý thức giữ gìn sức khoẻ . 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án TN-XH Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (18/08/2011)
Giúp hs củng cố và hệ thống hoá các kiến thức về: – Cấu tạo ngoài và chức năng của các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. – Nên làm gì và không làm gì để bảo vệ và giữ vệ sinh các cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu và thần kinh. …
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án TN-XH Lớp 3 Có Hình Minh Họa (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ – MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG (18/08/2011)
– Phân tích mối quan hệ họ hàng trong tình huống cụ thể – Biết cách xưng hô đúng với những người trong họ nội, họ ngoại 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
CAC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH (18/08/2011)
– Nêu được các thế hệ trong một gia đình. – Phân biệt các thế hệ trong một gia đình. * Hs khá – giỏi: Biết giói thiệu về các thế hệ trong gia đình của mình. * Tích hợp BVMT:+ Biết về các mối quan hệ trong gia đình. Gia đình là một phần của xã hội. + Có ý thức nhắc nhở các thành viên trong gia đình giữ gìn môi trường sạch đẹp. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
MOT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG (18/08/2011)
– Kể được tên một số hoạt động ở trường ngoài hoạt động học tập trong giờ học. – Biết được ích lợi của các hoạt động trên. – Tham gia tích cực các hoạt động ở trường phù hợp với sức khoẻ và khả năng. Giáo dục Hs ý thức bảo vệ sức khoẻ. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP (18/08/2011)
– Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp. – Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ qua hô hấp trên tranh vẽ. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ (18/08/2011)
– Xác định được một số vật dễ gây cháy và giải thích tại sao không được đặt chúng gần lửa. – Nói được những thiệt hại do cháy gây ra; – Nêu được những việc cần làm để phòng cháy khi đun nấu ở nhà. – Biết được một số biện pháp cần làm khi xảy ra cháy (nổ) . ==> Giáo dục Hs ý thức phòng cháy khi ở nhà 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tự Nhiên – Xã Hội: Lá Cây (18/08/2011)
– Biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày dưới ánh sáng mặt trời, còn quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN LIÊN LẠC (18/08/2011)
– Biết được ích lợi của các hoạt động bưu điện, truyền thông, truyền hình, phát thanh trong đời sống. – Giáo dục Hs ý thức tôn trọng và bảo vệ các công trình thông tin liên lạc. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TỈNH (THÀNH PHỐ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG (18/08/2011)
– Biết được ích lợi của các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế. – Giáo dục Hs ý thức gắn bó, yêu quê hương
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP , THƯƠNG MẠI (18/08/2011)
– Biết được ích lợi của các hoạt động công nghiệp, thương mại. – Giáo dục Hs ý thức tôn trọng và bảo vệ các hoạt động công nghiệp, thương mại. 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tự Nhiên – Xã Hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (18/08/2011)
– Biết những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh . Giáo dục Hs ý thức giữ vệ sinh môi trường xung quanh . 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Hoạt động thở và cơ quan hô hấp (18/08/2011)
+ Nhận ra sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào và thở ra . + Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ . + Chỉ trên sơ đồ và nối được đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra . + Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người . 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Lớp 3 Tuần 13 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP (18/08/2011)
Giúp HS biết một số hoạt động nông nghiệp và ích lợi của những hoạt động nông nghiệp. Kể tên một số hoạt động nông nghiệp ở địa phương. Có ý thức tham gia vào hoạt động nông nghiệp và trân trọng sản phẩm nông nghiệp 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Lớp 3 Tuần 34 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Lớp 3 Tuần 32 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Khối Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Dạy Học Khối 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI – VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (18/08/2011)
– Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khoẻ con người. – Những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh? 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tự Nhiên Xã Hội Kì II Lớp 3 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Bài Kiểm Tra Cuối Học Kì I Lớp 3 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài Tập TN – XH Lớp 3 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm Tra Định Kì Cuối Kì II (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra cuối học kỳ II (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề Kiểm Tra TN-XH Học Kì II (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề Kiểm Tra Định Kì Lần 1 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài Thi Violimpic (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề Thi Môn TN-XH Cuối Học Kì I (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án mẫu 31,32,33,34 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 27,28,29,30 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 25,26,27,28 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 23,24 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 19,20,21,22 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 15,16,17,18 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 8,9,10,11,12,13,14 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tuần 1,2,3,4,5,6,7 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Phòng cháy khi ở nhà (07/04/2011)
Hội giảng TNXH lớp 3
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Mặt trời (07/04/2011)
Bài giảng TNXH lớp 3
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi năm học 2009- 2010 môn: TNXH lớp 3 (06/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trường tiểu học Đồi Ngô đề kiểm tra định kì lần 1 môn tự nhiên xã hội – khối 3 (06/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Bài kiểm tra cuối học kì I – lớp 3 môn: tự nhiên và xã hội (06/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kiểm tra định kì cuối kì 1 môn : tự nhiên và xã hội (06/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về