Câu hỏi trắc nghiệm Word Bài 3 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 + bài 2 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WORD BÀI 4 (Đối tượng bảng biểu và hình ảnh) (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 Chủ đề: In ấn và trộn thư (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Hội thi Tin học trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Học tin học qua những câu hỏi trắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Đề thi trắc nghiệm bản A _ Tiểu Học (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC : 2009 – 2010 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ THI TÀI NĂNG TRẺ TIN HỌC BẬC TIỂU HỌC LẦN 1 NĂM 2008-2009 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra học kỳ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm hoc: 2010 – 2011 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra chất lượng học kỳ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
MÔN TIN HỌC – LỚP 5 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Soạn thảo Word (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Học Tin bằng câu hỏi chắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Làm quen với tin học máy tính điện tử (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Chọn phông chữ để soạn thỏa (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Luyện gó từ và câu (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
EM TẬP SOẠN THẢO (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Em đã dùng phần mềm Encore (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Luyện gõ các ký tự đặc biệt (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GÕ BÀN PHÍM (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Những gì em đã biết (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
em soạn thỏa (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Làm quen máy tính (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Khám phá máy tính những gì em biết (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Khám phá máy tính (17/08/2011)
Giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Gõ chữ trong logo (04/05/2011)
Bài giảng điện tử Tin học 5
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề thi thực hành số 1 (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Hội thi tin học trẻ không chuyên thành phố Đà Nẵng năm 2003 đề thi khối A: tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi học sinh giỏi (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi chọn học sinh giỏi bậc tiểu học môn : tin học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi tin (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi học sinh giỏi môn: tin học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi lý thuyết chọn đội tuyển cấp tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi thực hành chọn đội tuyển cấp tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về