Tin học lớp 5 – download
8 votes, 6.37 avg. rating (72% score)
Câu hỏi trắc nghiệm Word Bài 3 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 + bài 2 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WORD BÀI 4 (Đối tượng bảng biểu và hình ảnh) (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 Chủ đề: In ấn và trộn thư (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Câu hỏi trắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Hội thi Tin học trẻ không chuyên Toàn quốc lần thứ XI (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Học tin học qua những câu hỏi trắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Đề thi trắc nghiệm bản A _ Tiểu Học (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC : 2009 – 2010 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
ĐỀ THI TÀI NĂNG TRẺ TIN HỌC BẬC TIỂU HỌC LẦN 1 NĂM 2008-2009 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra học kỳ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm hoc: 2010 – 2011 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kiểm tra chất lượng học kỳ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
MÔN TIN HỌC – LỚP 5 (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Soạn thảo Word (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Học Tin bằng câu hỏi chắc nghiệm (17/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Làm quen với tin học máy tính điện tử (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Chọn phông chữ để soạn thỏa (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Luyện gó từ và câu (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
EM TẬP SOẠN THẢO (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Em đã dùng phần mềm Encore (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Luyện gõ các ký tự đặc biệt (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GÕ BÀN PHÍM (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Những gì em đã biết (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
em soạn thỏa (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Làm quen máy tính (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Khám phá máy tính những gì em biết (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Khám phá máy tính (17/08/2011)
Giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Gõ chữ trong logo (04/05/2011)
Bài giảng điện tử Tin học 5
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề thi thực hành số 1 (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Hội thi tin học trẻ không chuyên thành phố Đà Nẵng năm 2003 đề thi khối A: tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi học sinh giỏi (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi chọn học sinh giỏi bậc tiểu học môn : tin học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi tin (31/03/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi học sinh giỏi môn: tin học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi lý thuyết chọn đội tuyển cấp tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi thực hành chọn đội tuyển cấp tiểu học (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học lớp 5 – download
8 votes, 6.37 avg. rating (72% score)
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.