Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (20/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Luyện từ và câu (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
26 Tải về
Tả chiếc áo đồng phục mùa đông (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
7 Tải về
MỘT SỐ CÂU CHUYÊN LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
12 Tải về
NỘI DUNG Ý NGHĨ CÁC BÀI TẬP ĐỌC (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT HÈ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
9 Tải về
ÔN THI HỌC KÌ I – MÔN TẬP LÀM VĂN (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
BÀI TẬP DÀNH CHO HS GIỎI Lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
11 Tải về
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TV4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
17 Tải về
ÔN TẬP HỌC KÌ I – MÔN TIẾNG VIỆT (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO CHO HS GIỎI (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
12 Tải về
Ôn thi cuối kì I (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
Nâng cao và cấu tạo từ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
7 Tải về
ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II ĐỌC THẦM BÀI SAU VÀ THỰC HIỆN CÁC CÂU HỎI (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Các bài văn miêu tả bậc tiểu học (19/08/2011)
Em hãy tả lại buổi sum họp của gia đình em hoặc gia đình em quen biết
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN LUYỆN TỪ và CÂU LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
8 Tải về
Em hãy tả một con vật nuôi trong nhà (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Tả ngôi nhà em ở. (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
BÀI VĂN TẢ VƯỜN HOA (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
CÁC BÀI VĂN HAY (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
9 Tải về
TẬP LÀM VĂN MẪU (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Luyện từ và câu (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
8 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I KHỐI 4 Năm học 2010-2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
TẬP LÀM VĂN (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
7 Tải về
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn tiếng việt (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
9 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2010 – 2011 MÔN : TIẾNG VIỆT (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II KHỐI 4 Năm học 2010- 2011 (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
8 Tải về
Tập làm văn 4 Đề bài :Tả con vật – Con gà trống (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
BÀI ĐỌC HIỂU 4 HKII (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
TẬP LÀM VĂN MẪU (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
TẬP LÀM VĂN MẪU (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
TẬP LÀM VĂN: VIẾT THƯ (19/08/2011)
Bài tập cơ bản và nâng cao
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề thi cuối học kì II môn tiếng việt (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
Kiểm tra định kì lần 4 môn tiếng việt (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
Đề kiểm tra môn tiếng việt cuối năm (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
7 Tải về
Kiểm tra tiếng việt lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Kiểm tra định kì Tiếng Việt 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
Kiểm tra cuối kì II dành cho học sinh lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2010 – 2011 MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Kiểm tra cuối kì II tiếng việt lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 4 (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Đề kiểm tra định kì giữa học kì I (19/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
Kiểm tra định kì cuối năm tiếng việt 4 năm 2010 – 2011 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
5 Tải về
Đề kiểm tra định kì cuối kì II (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Đề kiểm tra cuối học kì II tiếng việt lớp 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra định kì lần 4 tiếng việt 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề kiểm tra cuối học kì II tiếng việt lớp 4,5 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 (18/08/2011)
Đọc thầm và làm bài tập: Cơn Giông 
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Môn: TIẾNG VIỆT -KHỐI 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CUỐI KÌ II- NĂM HỌC (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I Môn Tiếng Việt lớp 4 – Năm học: 2010-2011 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Kiểm tra tiếng việt 4 cuối năm (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II Môn : TIẾNG VIỆT – LỚP 4 (18/08/2011)
Đọc thầm bài văn và trả lời câu hỏi: Đường đi Sa Pa
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II Môn Tiếng Việt – Lớp 4 (18/08/2011)
Đọc thầm đoạn văn và trả lời câu hỏi: Cái kiện của lão Trê
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 Năm học 2010 – 2011 (18/08/2011)
ĐỌC THẦM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Vườn Vải Côn Sơn 
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 (18/08/2011)
Đọc thầm và làm bài tập: Con chuồn chuồn nước 
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI 4 (18/08/2011)
Bài tập trắc nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
3 Tải về
Tiếng việt 4 – tuần 11 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tiếng việt từ tuần 19 đến tuần 31 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Kéo Co (18/08/2011)
– Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nỏi trong bài. – Hiểu nội dung: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta, cần gìn giữ, phát huy. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án TV tuần 18 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập đọc chuyện có hình ảnh minh họa (18/08/2011)
– Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng các phương ngữ: Nắm tay đóng cọc, Lấy tai tát nước, móng tay đục máng,… – Đọc rành mạch, trôi chảy ; biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khoẻ của bốn cậu bé. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (18/08/2011)
– Đọc đúng các tiếng , từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ . – Phía bắc (PB) : cánh bướm non , chùn chùn , năm trước , lương ăn… – Phía nam (PN) : cỏ xước , tỉ tê , tảng đá , bé nhỏ , thui thủi , kẻ yếu… 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng việt 4 cuối kì từ tuần 19 – 22 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tiếng Việt 4 học kì II (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo) (18/08/2011)
Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp nội dung câu chuyện 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Bốn anh tài. (18/08/2011)
Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC BỔ (18/08/2011)
Tiếng cười mang đến niềm vui cho cuộc sống , làm cho con người hạnh phúc, sống lâu.
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay (18/08/2011)
Ca ngợi những nhà bác học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển (18/08/2011)
Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn.
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Hoa học trò (18/08/2011)
Tả vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng , loài hoa gắn với những kỉ niệm và niềm vui của tuổi học trò
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (18/08/2011)
Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II (18/08/2011)
Đọc trôi chảy , lưu loát bài Tập đọc đã học, bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc. Thuộc được ba đoạn thơ , đoạn văn đã học 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
TV4 – Tập đọc: Bốn anh tài (18/08/2011)
Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp nội dung câu chuyện
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Sầu riêng (18/08/2011)
– Bước đầu biết đọc một đoạn trong bài có nhấn giọng từ ngữ gợi tả. – Bài văn tả cây sầu riêng có nhiều nét đặc sắc về hoa, quả và nét độc đáo về dáng cây
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn (18/08/2011)
– Biết đọc đúng bản tin với giọng hơi nhanh, phù hợp với nội dung thông báo tin vui. – Hiểu nội dung bài: Cuộc thi vẽ ” Em muốn sống an toàn “được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng đắn về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông.
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
TV4 – Tập đọc: Thắng biển (18/08/2011)
– Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả. – Hiểu nội dung bài: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống yên bình 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn lớp 4: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN (18/08/2011)
– Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch Ở vương quốc tương lai – Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng việt lớp 4 học kì II (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tiếng việt lớp 4 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tập đọc lớp 4 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án tập làm văn lớp 4 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án chính tả lơp 4 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Luyện từ và câu: Dũng cảm (18/05/2011)
Bài giảng điện tử TV lớp 4 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn (49): luyện tập tóm tắt tin tức (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập đọc( 57): đường đi sapa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Chính tả: người viết truyện thật thà. (tiết 6 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn:(36) ôn tập (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn:(36) ôn tập. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài : tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn(27) thế nào là văn miêu tả (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn(68) : điền vào giấy tờ in sẵn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn (29) luyện tập miêu tả đồ vật. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: ( tiết 61) ôn luyện tập đọc. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt tc ( 24 ) ôn luyện tập làm văn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn (55) ôn tập giữa học kỳ 2 (tiết 4) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: (tc) (tiết 67) ôn luyện chính tả. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: (tc) ôn luyện chính tả .(tiết 19) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: (tiết 48) (tc) ôn luyện tập làm văn. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: (tc) ( tiết 41 ) ôn luyện tập đọc. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt ( tc) ôn luyện từ và câu ( tiết 31) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt:( tc ) ( tiết 55) ôn luyện chính tả và luyện từ ,câu. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt: (tc ) ( tiết 35 ) ôn luyện chính tả. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt ( t c ) ôn luyện tập đọc.( tiết 25 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiếng Việt tc ( 24 ) ôn luyện tập làm văn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Tập làm văn (5): Kể lại lời nói ý nghĩ của nhân vật (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn ( tiết 1) thế nào là kể chuyện? (10) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn: luyện tập miêu tả đồ vật (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn: luyện tập giới thiệu địa phương (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn: ( t 33) đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn ( tiết 7) cốt truyện ( tr 42)) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập làm văn: bài: kể lại hành động của nhân vật (tiết 3) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài: mở rộng vốn từ : dũng cảm (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Soạn dạy chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài: luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối (tiết 52) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Luyện từ và câu(63): thêm trạng ngữ chỉ thời giancho câu (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Luyện từ và câu (67): mở rộng vốn từ : lạc quan – yêu đời. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần35 ôn tập cuối học kỳ2- tiết 05 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Soạn giảng theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kì III. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bốn anh tài (07/04/2011)
Tập đọc lớp 4
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Tên đề tài: Một số kinh nghiệm về việc rèn đọc cho học sinh trong giờ tập đọc lớp 4 (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tên đề tài: Rèn chữ viết cho học sinh (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Trao đổi kinh nghiệm Làm giàu vốn từ cho học sinh qua việc dạy từ ngữ theo chủ đề (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đọc diễn cảm cho học sinh (04/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Nâng cao chất lượng viết đúng chính tả nghe đọc lớp 4 a – trừơng tiểu học Thị Trấn A (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Nâng cao hiệu quả dạy văn miêu tả ở lớp 4 & 5 (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề tài : biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4 (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Tên đềtài một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát,tìm ý, lập dàn ý bài văn miêu tảcho học sinh lớp bốn (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Dạy các dạng toán về phân số cho học sinh giỏi toán ở lớp 4 (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Thiết kế môn tập đọc lớp bốn (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tên đề tài: phân biệt và sử dụng linh hoạt 3 kiểu câu kể: ai làm gì? ai thế nào? ai là gì? qua tiết 6 – ôn tập tiếng việt lớp 4 – tuần 28 (01/04/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 4 năm học : 2010 – 2011 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
48 Tải về
Trường tiểu học Trung Hoà I bài kiểm tra môn Tiếng Việt (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
12 Tải về
Trường tiểu học Chân Lý bài thi khảo sát học sinh giỏi lớp 4 năm học 2009-2010 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
11 Tải về
Đề thi khảo sát học sinh giỏi giữa kì II – lớp 4 môn: Tiếng Việt thời gian: 60 phút (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
12 Tải về
Thi học sinh giỏi – năm học : 2009 – 2010 môn : Tiếng Việt (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
15 Tải về
Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2010-2011 môn Tiếng Việt lớp 4 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
28 Tải về
Các đề luyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt cuối bậc tiểu học (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
19 Tải về
Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 4 năm học 2008 -2009 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Đề khảo sát học sinh giỏi – chọn thi huyện lớp 4 : năm 2010-2011 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
24 Tải về
Đề thi khảo sát hs giỏi khối 4( lần 4) môn : tiếng việt -thời gian: 60 phút (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
23 Tải về
Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 4 lần 2 năm học 2009 -2010 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án 
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Trường tiểu học Thanh Đình bài thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
8 Tải về
Đề thi khảo sát học sinh giỏi lớp 4 tháng 2 – năm học 2010-2011 môn: tiếng việt (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
6 Tải về
Đề thi khảo sát chất lượng giỏi tháng 1 môn Tiếng Việt lớp 4 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
4 Tải về
Phòng GD & ĐT Thạch Thành Trường Tiểu học Vân Du Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Khối 4 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
13 Tải về
Đề khảo sát học sinh giỏi – chọn thi huyện lớp 4 : năm 2010-2011 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
11 Tải về
Đề 1 tiếng việt lớp 4 (01/04/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
7 Tải về