Thủ công lớp 3 – download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án điện tử (19/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Thủ Công Lớp 6 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
THỦ CÔNG: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (18/08/2011)
- HS biết cách gấp tàu thuỷ 2 ống khói – Gấp đúng kĩ thuật – GD thẩm mỹ 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Thủ Công Khối Lớp 3 Năm 2011-2012 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Thủ Công Cả Năm Học Lớp 3 Hoàn Chỉnh (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ Công – Bài dạy: gấp,cắt,dán bông hoa (18/08/2011)
Học sinh gấp. cắt, dán bông hoa 5 cánh (4 cánh, 8 cánh)
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo Án Thủ Công Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án mẫu (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án mẫu (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ công lớp 3 – download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.