I. Trường Tiểu học Đông Ngạc B

  • Ðịa chỉ   :   Xã Đông Ngạc – Huyện Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội
  • Ðiện thoại   :   04.3836 2562            Fax:
  • Website   :   Http://truongdongngac.b1u.org
  • Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Thu
  • Phó hiệu trưởng   :   Hoàng Thị Thuỷ
  • Phó hiệu trưởng    :   Ngô Thị Bích Hằng

 

Danh sách cán bộ giáo viên

    Nguyễn Thị Thu 
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Đi động  0972521846
Điện thoại nhà riêng  0438385907Chuyên môn : Hiệu trưởng   — nguon: kienthuckhoahoc
    Hoàng Thị Thuỷ 
Địa chỉ         : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
di động  0972521846
Điện thoại nhà riêng  0438383104Chuyên môn : Phó hiệu trưởng  — nguon: kienthuckhoahoc
    Ngô Thị Bích Hằng
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Đi động  0989135650
Điện thoại nhà riêng  0437572873
Chuyên môn : Phó hiệu trưởng   —nguon: kienthuckhoahoc
    Nguyễn Thị An 
Địa chỉ         : Thuỵ Phương-TL – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN lớp 1
    Nguyễn Thị Vạn
Địa chỉ         : Cổ Nhuế – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN lớp 1
    Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN lớp 1
    Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN lớp 1
    Vũ Mai Thị Phương
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 1
    Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ         : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 1
    Nguyễn Vĩnh Hạnh
Địa chỉ         : Thuỵ Phương – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 043362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 2
    Nguyễn Thị Lan Anh
Địa chỉ         : Lạc Long Quân – Tây Hồ – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 2
    Phạm Ngọc Lan
Địa chỉ         : KTT cơ giới 6 vật tư Thăng Long
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 2
    Nguyễn Thị Khung
Địa chỉ         : Ngọc Hà – Ba Đình – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 2
    Đoàn Thị Chiến
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 3
    Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ         : Thuỵ Phương – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 3
    Nguyễn Thị Đà
Địa chỉ         : Liên Mạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 3
    Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ         : Thuỵ Phương – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 3
    Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 4
    Phí Thị Kim Chi
Địa chỉ         : Cổ Nhuế – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 4
    Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 4
    Nguyễn Thị Cải
Địa chỉ         : Thuỵ Phương – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 4
    Nguyễn Thị Kim Tuyến
Địa chỉ         : Thuỵ Phương – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 4
    Nguyễn Hải Âu
Địa chỉ         : Cổ Nhuế – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 5
    Đỗ Trung Thuẫn
Địa chỉ         : Quan Hoa – Cầu Giấy – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 5
    Phạm Thanh Hải
Địa chỉ         : Cổ Nhuế – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 5
    Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GVCN Lớp 5
    Vũ Thị Huế
Địa chỉ         : Xuân Đỉnh – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GV thể dục
    Trần Thị Bích Ngân
Địa chỉ         : Phú Thượng – Tây Hồ – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GV nhạc
    Nguyễn Hoài Thư
Địa chỉ         : Mai Dịch – Cầu Giấy – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GV tin học
    Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ         : Đồng Nhân – Hai Bà Trưng – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GV Mỹ Thuật
    Trần Thuý Anh
Địa chỉ         : Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : GV Tiếng Anh
    Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Giáo viên
    Trịnh Thị Minh Thu
Địa chỉ         : TT Mỏ địa chất – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Giáo viên
    Trần Thị Thuý
Địa chỉ         : Phú Diễn – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : NV Thư viện
    Hoàng Thị Quyên
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Thủ quỹ
    Phạm Thanh Huyền
Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Kế toán
    Nguyễn Quyết Định
Địa chỉ         : Đông Ngạc- Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Bảo vệ
    Nguyễn Kiều Oanh
Địa chỉ         : Mai Dich – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại     :  0438362562
Chuyên môn : Tổng phụ trách
    Hoàng Tùng
Địa chỉ         : Đông Ngạc- Từ Liêm – HN
Điện thoại     : 0438362562
Chuyên môn : Bảo vệ

 

  1. II. Trường Tiểu học Đông Ngạc A

 

Ðịa chỉ   :   Xã Đông Ngạc – Huyện Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội

Ðiện thoại   :   04.3838 3173            Fax:

Website   :   http://truongdongngac.b1u.org/

Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Phương

Hiệu phó 1   :   Trần Thị Phượng

Hiệu phó 2   :   Nguyễn Thị Thảo

 

Danh sách cán bộ giáo viên

    Nguyễn Thị Phương
   Địa chỉ         : Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại Đi động  01687938986  Điện thoại nhà riêng  0438386471
   Chuyên môn : Hiệu trưởng
    Trần Thị Phượng
   Địa chỉ         : Nhà 6 – Dãy B12 – Khu B – TT Q164 – Tân Xuân – Xuân Đỉnh
   Điện thoại     : 0986.460 647
   Chuyên môn : Hiệu phó
    Nguyễn Thị Thảo
   Địa chỉ         : Phú Mỹ – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0914.337072
   Chuyên môn : Hiệu phó
    Đỗ Thị Thuý Dương
   Địa chỉ         : Ngõ 4 – Cụm 4 – Thôn Lộc – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0986731400
   Chuyên môn : GV tiểu học
    Chu Thị Hà
   Địa chỉ         : Xóm 7 – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0979.266.447
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Bích Thuỷ
   Địa chỉ         : Xóm 2 – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0989.88 32 10
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Bích
   Địa chỉ         : TT Hà Thái – Xóm 1 – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0912.56 36 82
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Huyền Chân
   Địa chỉ         : Xóm 4C – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0169.7570843
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Thu Hường
   Địa chỉ         : P732 – N7 – TT Bắc Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
   Điện thoại     : 0983.81 79 74
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Phạm Thị Mây
   Địa chỉ         : Xóm 18 – Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0946.52 66 22
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Hải Yến
   Địa chỉ         : Thôn Tân Nhuệ – xã Thuỵ Phương – TL – HN
   Điện thoại     : 0983.033 656
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Phạm Thị Hoàng Yến
   Địa chỉ         : TT Tổng cục II – Thôn Trù 2 – xã Cổ Nhuế
   Điện thoại     : 0168.64 64 980
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Đỗ Thị Sen
   Địa chỉ         : Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ – Hà Nội
   Điện thoại     : 0904. 149 140
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Liên
   Địa chỉ         : Xóm 7 – Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0168.573 48 39
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Ngô Bích Liên
   Địa chỉ         : Liên Mạc – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 0904.46 78 98
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Lê Thị Nhuân
   Địa chỉ         : Phòng A701 – Chung cư Xuân Đỉnh – TL – HN
   Điện thoại     : 0983.213 631
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Nguyễn Thị Mai Phương
   Địa chỉ         : Thôn Đông – Xuân Đỉnh – TL – HN
   Điện thoại     : 0936 36 10 95
   Chuyên môn : Giáo viên tiểu học
    Lê Thị Thu Hằng
   Địa chỉ         : 164 xóm ẤpThôn Trù 2 Cổ Nhuế – Từ Liêm – Hà Nội
   Điện thoại     : 01666800876
   Chuyên môn : Giáo viên Mỹ Thuật

 

III. Trường THCS Đông Ngạc

Ðịa chỉ   :   Xã Đông Ngạc – Huyện Từ Liêm – Thành Phố Hà Nội

Ðiện thoại   :   04.3836 2563

Website   :   Http://truongdongngac.b1u.org

Hiệu trưởng   :    Trần Thị Kim Lý  di động : 0982762868

Hiệu phó 1   :     Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu phó 2   :   Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Danh sách cán bộ giáo viên công nhân viên năm học 2012-2013  (14h:57 | 02/09/2012)

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Nơi thường trú

Hệ đào tạo

Chuyên ngành

Đảng viên

Tổ

Nhiệm vụ

Trần Thị Kim Lý

20/05/64

Nhật Tân – Tây Hồ

CĐ – ĐH

Văn – QLGD

X

Hành chính

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hằng

15/09/67

Hoàng quốc việt–Cầu giấy

Toán-KTPV

X

Hành chính

P.hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hiền

21/04/70

Mai Dịch – Cầu giấy

ĐH

Anh-Nga

X

Hành chính

P.hiệu trưởng

Đỗ Thị Phượng

31/11/65

Đông Ngạc – Từ Liêm

Toán KTPV

 

Toán lý

Giáo viên

Nguyễn Thị Việt Hà

15/07/58

Hạ Đình – Thanh Xuân

Toán

 

Toán lý

Giáo viên

Đỗ Thị Hảo

26/09/59

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

Toán KT

 

Toán lý

Giáo viên

Hồ Tuyết Lan

10/10/59

Phú Thượng – tây hồ

Toán-Hoá

 

Toán lý

Giáo viên

Tạ Văn Vân

08/01/60

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Toán

X

Toán lý

Giáo viên

Trịnh Thị Kim Ngọc

15/08/60

Nghĩa Tân – Cầu giấy

CĐ – ĐH

Toán – Toán Tin

X

Toán lý

Giáo viên

Nguyễn Thị Lệ Công

13/01/62

Đông Ngạc – Từ Liêm

ĐH

X

Toán lý

GV-TTCM

Phạm Th Thanh Hương

15/01/67

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Toán

 

Toán lý

Giáo viên

Đặng Trung Hưng

31/08/67

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Toán KTPV -ToánTin

X

Toán lý

Giáo viên

Phạm Thị Thanh

12/02/69

Nghĩa Tân – Cầu Giấy

CĐ – ĐH

Toán

 

Toán lý

Giáo viên

Đỗ Thị Thanh Hằng

04/02/72

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Toán

 

Toán lý

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hà

05/10/73

Nghĩa Đô – Cầu Giấy

CĐ – ĐH

Toán-Toán Tin

X

Toán lý

Giáo viên

Đỗ Thu Hương

04/09/77

Kim Đường – Ứng Hòa

ĐH

Toán Tin

 

Toán lý

Giáo viên

Nguyễn Thị Hiển

27/01/80

Liên Mạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Toán Tin

 

Toán lý

Giáo viên

Nguyễn Thanh Hiếu

08/05/81

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Lý Tin – Tin

 

Toán lý

GV-VP

Ng Thị Nga

01/06/88

Nghĩa Tân – Cầu Giấy

Toán Tin

X

Toán lý

Giáo viên

Trần Thị Tuyết Mai

11/07/60

Phú Thượng – tây hồ

CĐ – ĐH

Văn

 

Văn

Giáo viên

Trần Thị Phòng

15/02/61

Đông Ngạc – Từ Liêm

Văn Sử – Văn

 

Văn

Giáo viên

Đỗ Thị Thu Hà

27/09/61

Vĩnh Hồ – Đống Đa

Văn Sử – Văn

 

Văn

Giáo viên

Nguyễn Thị Bích Thái

17/02/62

Phú Thượng – tây hồ

ĐH

Văn

X

Văn

Giáo viên

Lê Thị Dung

06/06/62

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Văn

 

Văn

Giáo viên

Phạm Thị Thu Thủy

02/06/66

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

ĐH

Văn

 

Văn

Giáo viên

Nguyễn Thị Lượng

25/11/66

Mai Dịch – Cầu Giấy

ĐH

Văn-Hán

 

Văn

Giáo viên

Nguyễn Thị Mỹ Lê

30/12/70

Mai Dịch – Cầu Giấy

CĐ – ĐH

Văn

 

Văn

GV-CTCĐ

Lê Thị Kim Chung

13/08/72

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Văn  Sử – Văn

X

Văn

GV-TTCM

Đỗ Thị Thu Thảo

18/05/74

Đông Ngạc – Từ Liêm

ĐH

Văn

 

Văn

Giáo viên

Tống Thị Thu Hương

01/11/78

Cầu Diễn – Từ Liêm

ĐH

Văn – Đội

 

Văn

Giáo viên

Nguyễn Thị An

05/07/79

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Văn CD – Văn

 

Văn

Giáo viên

Nguyễn T Kim Dung

17/04/84

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Văn Sử –Văn

 

Văn

Giáo viên

Hà Thị Lan

10/09/87

Nam Hồng – Đông Anh

CĐ – ĐH

Văn Sử –Văn

 

Văn

Giáo viên

Đặng Thị Thu

27/09/89

Xuân Đỉnh – Từ Liêm

Sử

 

Văn

Giáo viên

Lê Thị Nga

26/09/60

Đông Ngạc – Từ Liêm

ĐH – ĐH

T.Nga – Anh

X

Ngoại ngữ

Giáo viên

Nguyễn Thị Thẩm

01/01/63

Thụy Phương – Từ Liêm

ĐH – ĐH

T.Nga – Anh

X

Ngoại ngữ

Giáo viên

Mai Thị Kim Hoa

19/09/70

Nhật Tân – Tây Hồ

CĐ – ĐH

Anh văn

 

Ngoại ngữ

Giáo viên

Đào Kim Ánh

29/10/70

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Âm Nhạc – Anh

X

Ngoại ngữ

Giáo viên

Phạm Thị Thu Hà

26/09/71

Phú Thượng – tây hồ

ĐH – ĐH

T.Pháp – Anh văn

 

Ngoại ngữ

GV-TTCM

Nguyễn Thị Vân Anh

28/06/76

Thụy Phương – Từ Liêm

CĐ – ĐH

T.Anh

 

Ngoại ngữ

GV-TBTT

Lê Thị Bẩy

15/10/57

Thụy Phương – Từ Liêm

Địa-KT

 

Sinh hóa

Giáo viên

Trần Thị Hiền

01/05/58

Cổ Nhuế – Từ Liêm

Địa-KTNN

 

Sinh hóa

Giáo viên

Vũ Thị Thoa

28/01/59

Xuân phương – Từ Liêm

ĐH

Sinh

 

Sinh hóa

Giáo viên

Trần Thị Thảo

02/02/59

Nghĩa Tân – Cầu giấy

CĐ – ĐH

Sinh Hoá -Sinh

X

Sinh hóa

Giáo viên

Đào Thị Tuyết Huỳnh

01/05/63

Đông Ngạc – Từ Liêm

ĐH

Sinh-KTNN

X

Sinh hóa

GV-TTCM

Phú Minh Hoa

19/02/68

Đông Ngạc – Từ Liêm

Sinh-KT

 

Sinh hóa

Giáo viên

Đoàn Thị Hạnh

03/09/71

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Sinh Hoá-Toán tin

X

Sinh hóa

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hạnh

03/01/80

Thụy Phương – Từ Liêm

Sử – Địa

 

Sinh hóa

Giáo viên

Lê Thị Hạt

07/02/84

Cầu Diễn – Từ Liêm

Hóa Sinh

 

Sinh hóa

Giáo viên

Mai Thanh Loan

28/11/87

Phương Liên – Đống Đa

Hóa Sinh

 

Sinh hóa

Giáo viên

Lê Thị Mơ

22/11/73

Thanh Hóa (TT ĐHSP1)

ĐH

GDTT-TD

 

Năng khiếu

Giáo viên

Nguyễn Kiên Cường

03/11/78

Cổ Nhuế – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Âm nhạc

 

Năng khiếu

Giáo viên

Trần Thị Ngọc Bích

22/07/80

Hoàng Mai

Thể dục

X

Năng khiếu

Giáo viên

Nguyễn Lan Phương

15/03/81

Đông Ngạc – Từ Liêm

CĐ – ĐH

Âm Nhạc – Anh

 

Năng khiếu

GV-TPT

Nguyễn Kế Hưởng

19/09/81

Liên Mạc – Từ Liêm

ĐH

GDTT

X

Năng khiếu

GV-TTCM

Lê Thị Hải Hà

02/12/84

Nghĩa Tân – Cầu Giấy

Mỹ thuật

 

Năng khiếu

Giáo viên

Phạm Thị Thơm

24/03/69

Đông Ngạc – Từ Liêm

ĐH

Kế toán

 

Hành chính

Kế toán

Nguyễn Thị thanh Thủy

07/04/70

Đông Ngạc – Từ Liêm

TC

Y tế

 

Hành chính

Y tế

Phạm Bích Ngọc

09/04/70

Thụy Phương – Từ Liêm

TC

Tài vụ KTCN

 

Hành chính

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Hoa

09/10/82

Phú Thượng – tây hồ

TC

Thư­ viện

 

Hành chính

Thủ thư

Lê Ngọc Bích

28/10/89

Đông Ngạc – Từ liêm

TIN

 

Hành chính

ĐDDH

Nguyễn Văn Khoa

15/01/65

Đông Ngạc – Từ Liêm

 

 

 

Hành chính

Bảo vệ

Nguyễn Văn Điệp

13/06/73

Thụy Phương – Từ Liêm

 

 

 

Hành chính

Bảo vệ

Hoàng Văn Đồng

17/07/75

Đông Ngạc – Từ Liêm

 

 

 

Hành chính

Bảo vệ

Chu Hữu Đấu

21/09/58

Cổ Nhuế – Từ Liêm

 

 

 

Hành chính

Bảo vệ

 

 

 

 

 

Hành chính

Lao công

Danh sách GVCN năm học 2012-2013  (15h:36 | 03/09/2012)
STT Lớp GV Chủ nhiệm
1 6A* Nguyễn Bích Thái
2 6B Đỗ Thanh Hằng
3 6C Nguyễn Kim Dung
4 6D Đỗ Thu Hương
5 6E Nguyển Thị Hiển
6 6G Nguyễn Thu Hà
7 7A Lê Thị Dung
8 7B Đặng Trung Hưng
9 7C Phạm Thu Hà
10 7D Lê Thị Nga
11 7E Đỗ T Thu Thảo
12 7G* Nguyễn  Vân Anh
13 8A* Lê T Kim Chung
14 8B Nguyễn Thị Lượng
15 8C Phạm Thu Thủy
16 8D Nguyễn Thị An
17 8E Tống Thu Hương
18 8G Đỗ Thu Hà
19 9A Phạm Thị Thanh
20 9B Trịnh T Kim Ngọc
21 9C Đỗ Thị Phượng
22 9D Nguyễn Thị Thẩm
23 9E Tạ Vân
24 9G* Nguyễn Mĩ Lê

 

IV. Trường mầm non Đông Ngạc B (Mầm non Nhật tảo)

website : http://truongdongngac.b1u.org

Phan Vũ Lan Anh
   Địa chỉ         : Tổ 8 – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0985622883
   Chuyên môn : Hiệu trưởng
    Đỗ Thị Bích Ngọc
   Địa chỉ         : Xóm 1A – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0986560069
   Chuyên môn : Phó hiệu trưởng
    Vũ Thị Vân Anh
   Địa chỉ         : Hoàng Xá – Liên Mạc 
   Điện thoại     : 0986268706
   Chuyên môn : Phó hiệu trưởng
    Nguyễn Thị Hòa
   Địa chỉ         : Hoàng Liên – Liên Mạc
   Điện thoại     : 0904713282
   Chuyên môn : Kế toán
    Đỗ Thị Vân Anh
   Địa chỉ         : Xóm 8 – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01686085858
   Chuyên môn : Thủ quỹ
    Nguyễn Hồng Thu
   Địa chỉ         : Xóm 8 – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01683927654
   Chuyên môn : Y tá
    Đặng Quỳnh Hoa
   Địa chỉ         : Tân Xuân – Xuân Đỉnh
   Điện thoại     : 0912373220
   Chuyên môn : Giáo viên
    Phan Tuyết Lan
   Địa chỉ         : Cầu mới – Thụy Phương
   Điện thoại     : 0975640215
   Chuyên môn : Giáo viên
    Phạm Thị Hà
   Địa chỉ         : Liên Ngạc – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01664490924
   Chuyên môn : Giáo viên
    Vũ Thị Minh Thủy
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0985566463
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Phương
   Địa chỉ         : Yên Nội – Liên Mạc
   Điện thoại     : 01668474369
   Chuyên môn : Giáo viên
    Bùi Hồng Thắm
   Địa chỉ         : Đại học Mỏ – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0983016824
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Thanh Châm
   Địa chỉ         : Thượng Cát
   Điện thoại     : 0936966664
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Thùy
   Địa chỉ         : Tổ 8 – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0976914994
   Chuyên môn : Giáo viên
    Lại Thị Mai Phong
   Địa chỉ         : Xóm 4 – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01697236768
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Tám
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0986417904
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Lệ Thủy
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01698998468
   Chuyên môn : Giáo viên
    Lê Thị Hoa
   Địa chỉ         : Thụy Phương
   Điện thoại     : 0126903106
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Kim Quế
   Địa chỉ         : Hoàng Liên – Liên Mạc
   Điện thoại     : 01645398299
   Chuyên môn : Giáo viên
    Vũ Thị Yến
   Địa chỉ         : Đan Phượng – Hà Nội
   Điện thoại     : 0986236966
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Thị Mai Hương
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01655993405
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Ngát Thơm
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     :
   Chuyên môn : Giáo viên
    Nguyễn Tuyết Nhung
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01689595405
   Chuyên môn : Giáo Viên
    Nguyễn Thị Ngọc
   Địa chỉ         : Yên Nội – Liên Mạc
   Điện thoại     :
   Chuyên môn : Giáo Viên
    Lương Thị Thanh Vân
   Địa chỉ         : Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0986697802
   Chuyên môn : Giáo Viên
    Nguyễn Thị Hồng Ánh
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01233594668
   Chuyên môn : Nhân viên bếp
    Nguyễn Thị Chuyên
   Địa chỉ         : Hoàng Liên – Liên Mạc
   Điện thoại     :
   Chuyên môn : Nhân viên bếp
    Lại Thị Thúy Quỳnh
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0987176582
   Chuyên môn : Nhân viên bếp
    Nguyễn Thu Hiền
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0986732465
   Chuyên môn : Nhân viên bếp
    Nguyễn Văn Toàn
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01669429661
   Chuyên môn : Bảo vệ
    Phạm Văn Nghiêu
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 0987786315
   Chuyên môn : Bảo vệ
    Đặng Đình Phùng
   Địa chỉ         : Nhật Tảo – Đông Ngạc
   Điện thoại     : 01299284921
   Chuyên môn : Bảo vệ
    Nguyễn Thị Hương
   Địa chỉ         : Xóm 4 – Đông Ngạc
   Điện thoại     :
   Chuyên môn : Phục vụ