Thể dục lớp 3- download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
Thể Dục: ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” (18/08/2011)
- Ôn tập đi đều từ 2- 4 hàng dọc. – Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của GV. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Duc Lớp 3 Tuần 7 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục Lớp 3 Tuần 6 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI: “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” (18/08/2011)
- Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4. – Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục: TẬP HỢP HÀNH NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (18/08/2011)
-Ôn tập : Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dóng hàng, dồn hàng.
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục: Giáo Án L3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo Án Thể Dục Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo Án Thể Dục Khối 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thể Dục: Ôn hai Động tác Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung (18/08/2011)
+ Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng. + Trò chơi “Chim về tổ” yêu cầu học sinh biết tham gia tương đối chủ động 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Thể Dục Khối Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 27,28,29,30,31,32,33,34 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 19,20,21,22,23,24,25,26 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 13,14,15,16,17,18 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 9,10,11,12 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 5,6,7,8 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 1,2,3,4 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục lớp 3- download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.