Thể Dục: ÔN ĐI ĐỀU – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” (18/08/2011)
– Ôn tập đi đều từ 2- 4 hàng dọc. – Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhịp hô của GV. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Duc Lớp 3 Tuần 7 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục Lớp 3 Tuần 6 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI: “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” (18/08/2011)
– Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4. – Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục: TẬP HỢP HÀNH NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (18/08/2011)
-Ôn tập : Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dóng hàng, dồn hàng.
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thể Dục: Giáo Án L3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo Án Thể Dục Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo Án Thể Dục Khối 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thể Dục: Ôn hai Động tác Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung (18/08/2011)
+ Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. + Yêu cầu HS thực hiện được động tác tương đối đúng. + Trò chơi “Chim về tổ” yêu cầu học sinh biết tham gia tương đối chủ động 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo Án Thể Dục Khối Lớp 3 (18/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 27,28,29,30,31,32,33,34 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 19,20,21,22,23,24,25,26 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 13,14,15,16,17,18 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 9,10,11,12 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 5,6,7,8 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án tuần 1,2,3,4 (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về