Lớp 4/Thủ công/ download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
Thủ công lớp 4: KHÂU ĐỘT THƯA (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4: CHĂM SÓC RAU, HOA (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thủ công Lớp 4: LẮP CÁI ĐU (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4: KHÂU ĐỘT MAU (19/08/2011)
- HS biết khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. – Khâu được các mũi khâu đột mau theo từng vạch dấu – Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Kĩ Thuật Lớp 4: Khâu Thường (19/08/2011)
- HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu. – Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. – Khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án chương trình dạy học môn thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật Lớp 4: CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KỸ THUẬT (19/08/2011)
- HS biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật – Sử dụng được cờ-lê, tua-vít để lắp, tháo các chi tiết – Biết lắp giáp một số chi tiết với nhau 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật Lớp 4: TRỒNG CÂY RAU, HOA (19/08/2011)
- HS biết cách chuẩn bị chậu và đất để trồng cây trong chậu. – Làm được công việc chuẩn bị và trồng cây trong chậu – Ham thích trồng cây 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thủ công lơp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Hướng dẫn thực hành môn thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 học kì II (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 học kì I (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật khối lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật lớp 4: tuần 1-6 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4 – tuần 19-22 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 trọn bộ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập Thêu Móc Xích (19/08/2011)
- HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. – Thêu được các mũi thêu móc xích. – HS hứng thú học thêu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU (19/08/2011)
- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu. – Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). – Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
THỦ CÔNG: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN GIẤY (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án môn kĩ thuật: Bài 1 – bài 7 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: Lắp xe có thang (19/08/2011)
- Biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe có thang. – Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe có thang đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Rèn luyện tính nhẩm cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác tháo, lắp các chi tiết của xe có thang. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 7 : ( tiết 13 và tiết 14) kĩ thuật: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu thường . (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 4 kỹ thuật ( tiết 7) khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (t2) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật ( tiết 1) :vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t33) điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật (t32) vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (31) ích lợi của việc trồng rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật (29,30) cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật ( tiết 25 và 26 ) thêu móc xích hình quả cam (tiết 2 và 3) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t22) thêu móc xích (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t21) thêu lướt vặn hình hàng rào đơn giản (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: (tiết 21 ) thêu lướt vặn hình hàng rào đơn giản. ( tiết 2) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: (tiết 17) cắt khâu túi rút dây. ( tiết 3 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 32 kĩ thuật (tiết 3 ) : lắp xe có thang (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật(63-64) lắp xe có thang (tiết 2-3) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 7 : ( tiết 13 và tiết 14) kĩ thuật: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu thường . (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: cắt , khâu túi rút dây. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: bài: cắt vải theo đường vạch dấu. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 4/Thủ công/ download
1 vote, 9.00 avg. rating (95% score)
 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.