Thủ công lớp 4: KHÂU ĐỘT THƯA (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4: CHĂM SÓC RAU, HOA (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thủ công Lớp 4: LẮP CÁI ĐU (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4: KHÂU ĐỘT MAU (19/08/2011)
– HS biết khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. – Khâu được các mũi khâu đột mau theo từng vạch dấu – Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn Kĩ Thuật Lớp 4: Khâu Thường (19/08/2011)
– HS biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu. – Biết cách khâu và khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa cách đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm. – Khâu được các mũi khâu thường. Các mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án chương trình dạy học môn thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật Lớp 4: CÁC CHI TIẾT VÀ DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KỸ THUẬT (19/08/2011)
– HS biết tên gọi, hình dạng của các chi tiết trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật – Sử dụng được cờ-lê, tua-vít để lắp, tháo các chi tiết – Biết lắp giáp một số chi tiết với nhau 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật Lớp 4: TRỒNG CÂY RAU, HOA (19/08/2011)
– HS biết cách chuẩn bị chậu và đất để trồng cây trong chậu. – Làm được công việc chuẩn bị và trồng cây trong chậu – Ham thích trồng cây 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Thủ công lơp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Hướng dẫn thực hành môn thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 học kì II (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 học kì I (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án kĩ thuật khối lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật lớp 4: tuần 1-6 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thủ công lớp 4 – tuần 19-22 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 trọn bộ (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Giáo án kĩ thuật lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tập Thêu Móc Xích (19/08/2011)
– HS biết cách thêu móc xích và ứng dụng của thêu móc xích. – Thêu được các mũi thêu móc xích. – HS hứng thú học thêu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án thủ công lớp 4 cả năm (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU THÊU (19/08/2011)
– HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu thêu. – Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). – Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
THỦ CÔNG: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN GIẤY (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo án môn kĩ thuật: Bài 1 – bài 7 (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: Lắp xe có thang (19/08/2011)
– Biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe có thang. – Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe có thang đúng kĩ thuật, đúng quy trình. – Rèn luyện tính nhẩm cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác tháo, lắp các chi tiết của xe có thang. 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: Vật liệu, dụng cụ trồng hoa (19/08/2011)
Giáo án mẫu
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 7 : ( tiết 13 và tiết 14) kĩ thuật: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu thường . (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 4 kỹ thuật ( tiết 7) khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (t2) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật ( tiết 1) :vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t33) điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật (t32) vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (31) ích lợi của việc trồng rau, hoa (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Kỹ thuật (29,30) cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật ( tiết 25 và 26 ) thêu móc xích hình quả cam (tiết 2 và 3) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t22) thêu móc xích (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kỹ thuật (t21) thêu lướt vặn hình hàng rào đơn giản (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: (tiết 21 ) thêu lướt vặn hình hàng rào đơn giản. ( tiết 2) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: (tiết 17) cắt khâu túi rút dây. ( tiết 3 ) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 32 kĩ thuật (tiết 3 ) : lắp xe có thang (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật(63-64) lắp xe có thang (tiết 2-3) (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 7 : ( tiết 13 và tiết 14) kĩ thuật: khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu thường . (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: cắt , khâu túi rút dây. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Kĩ thuật: bài: cắt vải theo đường vạch dấu. (09/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về