ĐỀ KIỂM TRA HK2- MÔN LICH SỬ Năm học: 2008 – 2009 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
4 Tải về
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Lớp 5 ( Năm học 2010 – 2011) MÔN : ĐỊA LÍ (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
3 Tải về
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII (2010 – 2011) MÔN : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
5 Tải về
KIỂM TRA CUỐI NĂM Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ Năm học: 2010 – 2011 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
4 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn: lịch sử – Khối (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
3 Tải về
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: LỊCH SỬ – KHỐI 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
2 Tải về
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ LỚP 5 Ngày kiểm tra:…/…../ 2011 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
KT CUỐI HỌC KÌ II / 2009-2010 LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ LỚP NĂM (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
2 Tải về
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II Năm học: 2008-2009 Môn: Lịch sử Lớp: 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
2 Tải về
KIỂM TRA CUỐI NĂM Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ Năm học: 2010 – 2011 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
2 Tải về
Lớp 5/Lịch sử – Ðịa Lý/ Số lần tải Tải về
 
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I MÔN: LỊCH SỬ & Đ. LÝ ( Phần địa lí) Lớp 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Giáo án điện tử (18/08/2011)
Giáo án điện tử
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Môn : Lịch sử và Địa lí. Lớp 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Trường TH Gia An 3 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2010 – 2011 Môn : Lịch sử (Khối 5) (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử-Địa lí (lớp 5 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Trường TH Gia An 3 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2010 – 2011 Môn : Lịch sử (Khối 5) (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Lịch sử-Địa lí (lớp 5) (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011 (18/08/2011)
trắc nghiệm
Nguồn: sưu tầm
1 Tải về
Địa lý : Nông Nghiệp (18/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Kế hoạch dạy môn đia lý (18/08/2011)
giáo án 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN (18/08/2011)
– Biết dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta. – Kể tên và chỉ được vị trí một số đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ… – Kể được tên một số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ. 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
SỰ SỤP ĐỖ CỦA CHẾ ĐỘ A-PAC- THAI (18/08/2011)
– Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài. – Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Môn: ĐỊA LÍ Bài dạy:CHÂU PHI (TT) (tuần 26) (18/08/2011)
+Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen. +Trồng cây công nghiệp nhiệt đới,khai thác khoáng sản. 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: ĐỊA LÍ Bài dạy:CHÂU MĨ (tuần 27) (18/08/2011)
Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ châu Mĩ:nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ. -Nêu được một số đặc điểm về địa hình,khí hậu: +Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông:núi cao, đồng bằng,núi thấp và cao nguyên. +Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu :nhiệt đới, ôn đới và hàn đới. 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
ĐỊA LÍ VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA (18/08/2011)
– Mô tả được sơ lượt vị trí địa lí và giơi hạn nước Việt Nam . + Trên bán đảo Đông Dương , thuộc khu vực Đông Nam Á . Việt Nam vừa có đất liền , vừa có biển , đảo và quần đảo . + Những nước giáp phần đất liền nước ta : Trung Quốc , Lào , Cam-pu-chia . – Ghi nhớ diện tích phần đát liền Việt Nam : khoảng 330 000 km2 . – Chỉ phần đất liền Việt Nam trên bản đồ ( lược đồ ) . 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
GIAO THÔNG VẬN TẢI (18/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (18/08/2011)
: NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
LỊCH SỬ: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC. (18/08/2011)
+19-12-1946 : toàn quốn kháng chiến chống thực dạn Pháp. +Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. +Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950. +Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH (18/08/2011)
– Biết được thời kì đầu thực dân Pháp xâm lược, Trương Định là thủ lĩnh nổi tiếng của phong trào chống Pháp ở Nam Kì. Nêu các sự kiện chủ yếu về Trương Định: không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp. – Trương Định quê ở Bình Sơn, Quãng Ngãi, chiêu mộ nghĩa binh đánh Pháp ngay khi chúng vùa tấn công Gia Định (năm 1859). – Triều đình kí hòa ước nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp và ra lệnh cho Trương Định phải giải tán lực lượng kháng chiến. – Trương Định không tuân theo lệnh vua, kiên quyết cùng nhân dân chống Pháp. -Biết các đường phố, trường học,….ở địa phương mang tên Trương định 
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (18/08/2011)
GIÁO ÁN MẪU
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
THU- ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC“MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” (18/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC (17/08/2011)
giáo án
Nguồn: sưu tầm
0 Tải về
Bài 8: Xô Viết Nghệ Tĩnh (18/05/2011)
Gv Thái Thanh Hoa
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập (18/05/2011)
Bài giảng điện tử 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (18/05/2011)
Bài giảng điện tử (Font chữ VNI-Times)
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới (18/05/2011)
Bài giảng điện tử Lịch sử lớp 5 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa lí thế giới tiết 19 Châu Á (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Địa Lý:Ôn tập (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tiết 1 : : “Bình Tây Đại Nguyên Soái”- Trương Định (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Môn : lịch sử chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950 (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thương mại và du lịch (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Tuần 1: môn: địa lí bài 1: Việt Nam – đất nước chúng ta (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài 22: Ôn tập (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ(1858-1945) Bài 1: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định. (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lược và đô hộ(1858-1945) (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài 17 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
địa lí việt nam Bài 1 Việt Nam – đất nước chúng ta (14/04/2011)
Giáo án mẫu 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Công nghiệp (06/04/2011)
Hội giảng địa lí 5
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Châu Đại Dương và châu Nam Cực. (06/04/2011)
Bài giảng địa lí 5
Nguồn: www.khanhhoa.edu.vn
0 Tải về
Tên đề tài: Sử dụng có hiệu quả lược đồ – bản đồ trong dạy địa lý. (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5 (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Phương pháp dạy học môn lịch sử lớp 5 theo hướng tích cực (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh lớp 5 theo chương trình tiểu học mới (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm: “sử dụng thiết bị dạy học trong phân môn lịch sử lớp 5” (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp để dạy tốt môn lịch sử (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn Lịch sử (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn Lịch sử lớp 5. (31/03/2011)
Sáng kiến kinh nghiệm 
Nguồn: Sưu tầm
0 Tải về
Bài kiểm tra chất lượng – học kỳ I họ và tên học sinh : năm học : 2009 – 2010 lớp 5 môn: Lịch sử – Địa lí(31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Bài kiểm tra định kỳ cuối kỳ II – năm học 2008- 2009 môn Lịch sử – lớp 5 (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Bài kiểm tra cuối năm lớp 5 môn: lịch sử (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn : Lịch sử– lớp 5 (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
1 Tải về
Đề thi học sinh giỏi (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề thi học sinh giỏi lớp 5 – năm học : 2006 – 2007 môn : Lịch sử (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề thi học sinh giỏi huyện lớp 5, năm học 2007-2008 môn: Tiếng việt, Lịch sử và Địa lí (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Đề khảo sát chất lượng cuối năm – năm học 2008 – 2009 môn Lịch sử + Địa lý – lớp 5 (đợt 2) (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
Bài kiểm tra môn : lịch sử – đề 1 (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về
UBND huyện Bình Xuyên Đề thi giao lưu học sinh giỏi 5 Phòng giáo dục – đào tạo năm học 2008-2009 Môn:Lịch sử-Địa lý (31/03/2011)
Đề thi và đáp án
Nguồn: Sưu tầm
2 Tải về